Samsung Galaxy A04s (4GB/64GB)

3.990.000đ

+ Tặng thẻ cào 100.000đ đặt mua online

+ Hotsale giảm 300k ( Giá đã giảm )

+ PMH PK 200.000đ
+ Bình Nước Sạch An Toàn 360 Trị Giá 99.000đ
+ Trả góp HD 1%

 

 

Samsung Galaxy Z Flip 4 5G (8GB/128GB)

19.990.000đ

+ Đặt hàng online tặng thẻ cào 200.000đ

+ Hotsale Quốc Khánh 4.000.000đ (Giá đã giảm)
+ PMH PK 200.000đ
+ Tặng Bảo Hành Care + , Trả góp 0% FE, PPF

Samsung Galaxy Z Flip 4 5G (8GB/256GB)

22.490.000đ

+ Đặt hàng online tặng thẻ cào 200.000đ

+ Hotsale Quốc Khánh 3.500.000đ (Giá đã giảm)
+ PMH PK 200.000đ
+ Tặng Bảo Hành Care + , Trả góp 0% FE, PPF

Samsung Galaxy Z Fold 4 5G (12GB/256GB)

33.990.000đ

+ Đặt hàng online tặng thẻ cào 200.000đ

+ Hotsale giảm 7.000.000đ (Giá đã giảm)

+ Tặng Bảo Hành Care + , Trả góp 0% FE, PPF

 

Samsung Galaxy Z Fold 4 5G (12GB/512GB)

36.990.000đ

+ Đặt hàng online tặng thẻ cào 200.000đ

+ Hotsale Quốc Khánh 7.000.000đ (Giá đã giảm)

+ Tặng Bảo Hành Care + , Trả góp 0% FE, PPF

 

Trả góp 0%

Samsung Galaxy A13 (4GB/64GB)

3.890.000đ

+ Tặng thẻ cào 100.000đ đặt mua online
+ Hotsale Giảm 2.500.000đ ( Giá đã giảm )
+ PMH PK 200.000đ
+ Bình Nước Sạch An Toàn 360 Trị Giá 99.000đ
+ TG 1%HD, 0% PPF gói 360 giá 4.290k TT 50%

Trả góp 0%

Samsung Galaxy M33 (8GB/128GB)

7.490.000đ

+ Tặng thẻ cào 200.000đ đặt mua online
+ Hotsale giảm 1.000.000đ ( Giá đã giảm )
+ PMH PK 200.000đ, Vali Thời Trang Cao Cấp 990k
+ Tặng Bình Nước Thời Trang 360 Trị Giá 169.000đ
+ Trả góp 1% HD,0% PPF Gói360 giá 7.490k TT 30%

Trả góp 0%

Samsung Galaxy M23 (6GB/128GB)

6.490.000đ

+ Tặng thẻ cào 200.000đ đặt mua online
+ Hotsale giảm 1.000.000đ ( Giá đã giảm )
+ PMH PK 200.000đ, Vali Thời Trang Cao Cấp 990k
+ Tặng Bình Nước Thời Trang 360 Trị Giá 169.000đ
+ Trả góp 1% HD,0% PPF Gói360 giá 6.490k TT 30%

Trả góp 0%

Samsung Galaxy A73 (8GB/128GB)

10.390.000đ

+ Tặng thẻ cào 200.000đ đặt mua online
+ Hotsale Giảm 1.500.000đ ( Giá đã giảm )
+ PMH PK 200.000đ, Vali Thời Trang Cao Cấp 990k
+ Bình Nước Sạch An Toàn 360 Trị Giá 99.000đ
+ Trả góp 0% Hãng PPF, FE

Trả góp 0%

Samsung Galaxy A33 (6GB/128GB)

6.890.000đ

+ Tặng thẻ cào 200.000đ đặt mua online
+ Hotsale 1.000.000đ ( Giá đã giảm )

+ PMH PK 200.000đ
+ Bình Nước Sạch An Toàn 360 Trị Giá 99.000đ
+ Trả góp 0% Hãng PPF, FE

 

Trả góp 0%

OPPO A57 (4GB/128GB)

4.690.000đ

+ Tặng thẻ cào 100k khi đặt mua online

+ ‘Hotsale 300.000đ ( Giá đã giảm )

+ PMH PK 100.000đ
+ Bình Nước Sạch An Toàn 360 Trị Giá 99.000đ
+ Trả Góp 0% HD,FE,PPF

Trả góp 0%

OPPO Reno 8 5G (8GB/128GB)

13.490.000đ

+ Tặng thẻ cào 200k khi đặt mua online

+ Hotsale 500.000đ ( Giá đã giảm )
+ PMH PK 200.000đ, Bình Nước Sạch An Toàn

+ Tặng Vali Thời Trang Cao Cấp 990k
+ TG 0% PPF,FE,HD

Trả góp 0%

OPPO Reno 8Z (8GB/128GB)

10.190.000đ

+ Tặng thẻ cào 200k khi đặt mua online

+ Hotsale 300.000đ ( Giá đã giảm )
+ PMH PK 200.000đ, Bình Nước Sạch An Toàn

+ Tai nghe OPPO Enco Buds (Đến khi hết quà)

+ Trả góp 0%

Trả góp 0%

OPPO Reno 8 4G (8GB/256GB)

8.790.000đ

+ Tặng thẻ cào 200k khi đặt mua online

+ Hotsale 200.000đ ( Giá đã giảm )
+ PMH PK 200.000đ, OPPO Enco Buds (Đến khi hết quà)

+ Bình Nước Sạch An Toàn 360 Trị Giá 99.000đ

+ Trả góp 0%

Trả góp 0%

OPPO A57 (4GB/64GB)

4.490.000đ

+ Tặng thẻ cào 100k khi đặt mua online

+ ‘Hotsale 300.000đ ( Giá đã giảm )

+ PMH PK 100.000đ
+ Bình Nước Sạch An Toàn 360 Trị Giá 169.000đ
+ Trả Góp 0% HD,FE,PPF

Trả góp 0%

OPPO Reno 7 4G (8GB/128GB)

7.990.000đ

+ Tặng thẻ cào 200k khi đặt mua online

+ ‘Hotsale 1.000.000đ ( Giá đã giảm )

+ PMHPK 200.000đ
+ Bình Nước Sạch An Toàn 360 Trị Giá 99.000đ

+ Trả góp 0%

Trả góp 0%

OPPO Reno 7 5G (8GB/256GB)

11.990.000đ

+ Tặng thẻ cào 200k khi đặt mua online

+ Hotsale 1.000.000đ ( Giá đã giảm )
+ PMH PK 200.000đ, Vali Thời Trang Cao Cấp 990k
+ Tặng Bình Nước Thời Trang 360 Trị Giá 169.000đ
+ TG 0% Gói TGS360 Giá 11.990k-TT Tối Thiểu 40%

Trả góp 0%

OPPO Reno 7Z (8GB/128GB)

9.090.000đ

+ Tặng thẻ cào 200k khi đặt mua online

+ ‘Hotsale 700.000đ ( Giá đã giảm )

+ PMH PK 200.000đ, Vali Thời Trang Cao Cấp 990k
+ Bình Nước Sạch An Toàn 360 Trị Giá 99.000đ
+ TG 0% Gói TGS360 Giá 9.490k-TT Tối Thiểu 40%

Trả góp 0%

OPPO A76 (6GB/128GB)

5.690.000đ

+ Tặng thẻ cào 200k khi đặt mua online

+ Hotsale Giảm 300.000đ ( Giá đã giảm )

+ PMH PK 200.000đ
+ Tặng Bình Nước Thời Trang 360 Trị Giá 169.000đ
+ Trả Góp 1%HD

OPPO A16 (3GB/32GB)

3.690.000đ

+ Tặng thẻ cào 100k khi đặt mua online

+ ‘Hotsale Giảm 100.000đ (Giá Đã Giảm)

+ Bình Nước Sạch An Toàn 360 Trị Giá 169.000đ

+ PMH PK 100.000đ
+ Trả Góp 0% 

Trả góp 0%

OPPO A57 (4GB/128GB)

4.690.000đ

+ Tặng thẻ cào 100k khi đặt mua online

+ ‘Hotsale 300.000đ ( Giá đã giảm )

+ PMH PK 100.000đ
+ Bình Nước Sạch An Toàn 360 Trị Giá 99.000đ
+ Trả Góp 0% HD,FE,PPF

Samsung Galaxy A04s (4GB/64GB)

3.990.000đ

+ Tặng thẻ cào 100.000đ đặt mua online

+ Hotsale giảm 300k ( Giá đã giảm )

+ PMH PK 200.000đ
+ Bình Nước Sạch An Toàn 360 Trị Giá 99.000đ
+ Trả góp HD 1%

 

 

Samsung Galaxy Z Flip 4 5G (8GB/128GB)

19.990.000đ

+ Đặt hàng online tặng thẻ cào 200.000đ

+ Hotsale Quốc Khánh 4.000.000đ (Giá đã giảm)
+ PMH PK 200.000đ
+ Tặng Bảo Hành Care + , Trả góp 0% FE, PPF

Samsung Galaxy Z Flip 4 5G (8GB/256GB)

22.490.000đ

+ Đặt hàng online tặng thẻ cào 200.000đ

+ Hotsale Quốc Khánh 3.500.000đ (Giá đã giảm)
+ PMH PK 200.000đ
+ Tặng Bảo Hành Care + , Trả góp 0% FE, PPF

Samsung Galaxy Z Fold 4 5G (12GB/256GB)

33.990.000đ

+ Đặt hàng online tặng thẻ cào 200.000đ

+ Hotsale giảm 7.000.000đ (Giá đã giảm)

+ Tặng Bảo Hành Care + , Trả góp 0% FE, PPF

 

Samsung Galaxy Z Fold 4 5G (12GB/512GB)

36.990.000đ

+ Đặt hàng online tặng thẻ cào 200.000đ

+ Hotsale Quốc Khánh 7.000.000đ (Giá đã giảm)

+ Tặng Bảo Hành Care + , Trả góp 0% FE, PPF

 

Trả góp 0%

OPPO Reno 8 5G (8GB/128GB)

13.490.000đ

+ Tặng thẻ cào 200k khi đặt mua online

+ Hotsale 500.000đ ( Giá đã giảm )
+ PMH PK 200.000đ, Bình Nước Sạch An Toàn

+ Tặng Vali Thời Trang Cao Cấp 990k
+ TG 0% PPF,FE,HD

Trả góp 0%

OPPO Reno 8Z (8GB/128GB)

10.190.000đ

+ Tặng thẻ cào 200k khi đặt mua online

+ Hotsale 300.000đ ( Giá đã giảm )
+ PMH PK 200.000đ, Bình Nước Sạch An Toàn

+ Tai nghe OPPO Enco Buds (Đến khi hết quà)

+ Trả góp 0%

Trả góp 0%

OPPO Reno 8 4G (8GB/256GB)

8.790.000đ

+ Tặng thẻ cào 200k khi đặt mua online

+ Hotsale 200.000đ ( Giá đã giảm )
+ PMH PK 200.000đ, OPPO Enco Buds (Đến khi hết quà)

+ Bình Nước Sạch An Toàn 360 Trị Giá 99.000đ

+ Trả góp 0%

Itel A26 (2GB/32GB)

1.590.000đ

+ Hotsale giảm 100.000đ ( Giá đã giảm )
+ PMH PK 100.000đ
+ Bình Nước Sạch An Toàn 360 Trị Giá 169.000đ

Sạc dự phòng 10.000mAh GFN8

399.000đ


  • Bảo hành chính hãng trong 12 tháng

Sạc dự phòng Realme 10.000mAh

399.000đ


  • Bảo hành chính hãng trong 12 tháng

Sạc dự phòng Tekin PP201 10.000mAh

399.000đ


  • Bảo hành chính hãng trong 12 tháng

Sạc dự phòng thông minh Tekin Q1031 10.000mAh

399.000đ


  • Bảo hành chính hãng trong 12 tháng

Loa bluetooth tekin L6

599.000đ

  • Bảo hành chính hãng trong 12 tháng

Loa bluetooth tekin chống nước x7

499.000đ

  • Bảo hành chính hãng trong 12 tháng

Tai nghe không dây Bphone Air B

LIÊN HỆ

  • Bảo hành 12 tháng

Tai nghe AirPods 2 – Rep 1:1

499.000đ

  • Bảo hành 6 tháng

Loa Isky 328/2.1

1.690.000đ

  • Bảo hành chính hãng trong 12 tháng