Hệ thống chi nhánh

Chi nhánh 1:

290 Minh Khai – Từ Sơn – Bắc Ninh

Liên hệ: (0222) 626 0968

Chi nhánh 2:

53 Minh Khai – Từ Sơn – Bắc Ninh

Liên hệ: (0222) 629 9992

Chi nhánh 3:

256 Ngã tư Chờ – Yên Phong – Bắc Ninh

Liên hệ: (0222) 389 0000

Chi nhánh 4:

205 – 207 Nguyễn Đức Thuận

Ngã tư Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội

Liên hệ: (0243) 676 1888

Chi nhánh 5:

Ngã tư Thôn Đông

Xã Hoàn Sơn – Tiên Du – Bắc Ninh

Liên hệ: (0222) 655 6969

Chi nhánh 6:

TRUNG TÂM SỬA CHỮA – DỊCH VỤ

53 Minh Khai – Từ Sơn – Bắc Ninh

Liên hệ: (0222) 376 1866

       Chi nhánh 7:

             Ngã tư Phù Khê Đông

             thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh

Liên hệ: (0222) 655 9696

Bản đồ đường đi

error: Content is protected !!