Samsung Galaxy A03 (3GB/32GB)

2.890.000đ

+ Tặng thẻ cào 100.000đ đặt mua online

+ Hotsale giảm 200k ( Giá đã giảm )

+ PMH PK 100.000đ
+ Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr

+ Trả góp 0% PPF,FE, HD

 

 

Samsung Galaxy S21 FE (6GB/128GB)

13.990.000đ

Tặng thẻ cào 200.000đ đặt mua online

+ ‘Hotsale Giảm 2.000.000đ ( Giá đã giảm )
+ Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr
+ Trả Góp 0% PPF,FE,HD

 

 

Samsung Galaxy M62 (8GB/256GB)

9.690.000đ

+ Tặng thẻ cào 200.000đ đặt mua online

+ Hotsale 1.000.000đ ( Giá đã giảm )

+ Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr

+ Trả góp 1% HD, 0% PPF Gói 360 giá 10.290k

 

Samsung Galaxy S21 FE (8GB/128GB)

14.990.000đ

Tặng thẻ cào 200.000đ đặt mua online

+ Hotsale Giảm 2.000.000đ ( Giá đã giảm )
+ Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr
+ Trả Góp 0% PPF,FE,HD

Samsung Galaxy M22 (6GB/128GB)

5.390.000đ

+ Tặng thẻ cào 200.000đ đặt mua online

+ Hotsale 700.000đ ( Giá đã giảm )

+ Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr

+ Trả góp 1% HD, 0% PPF Gói 360 giá 5.290k 

 

Samsung Galaxy M52 (8GB/128GB)

9.290.000đ

+ Tặng thẻ cào 200.000đ đặt mua online

+ Hotsale 1.000.000đ ( Giá đã giảm )

+ Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr

+ Trả góp 1% HD, 0% PPF Gói 360 giá 10.290k

 

Trả góp 0%

Samsung Galaxy A22 (4GB/128GB)

5.190.000đ

+ Tặng thẻ cào 200.000đ đặt mua online

+ Hotsale 800.000đ ( Giá đã giảm )

+ Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr
+ Trả góp 1%HD, 0% Gói 360 giá 5.990k

 

 

Samsung Galaxy A03s (3GB/32GB)

3.290.000đ

+ Tặng thẻ cào 100.000đ đặt mua online

+ Hotsale giảm 200k ( Giá đã giảm )

+ PMH PK 100.000đ
+ Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr

+ Trả góp 0% PPF,FE, HD

 

 

Trả góp 0%

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G (12GB/256GB)

34.990.000đ

+ Hotsale trả hàng giảm 3.000.000đ (Giá đã giảm)

+ Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr

+ Trả góp 1% HD

Trả góp 0%

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G (12GB/512GB)

43.990.000đ

+ Hotsale trả hàng giảm 2.000.000đ (Giá đã giảm)

+ Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr

+ Trả góp 0% FE, PPF

Trả góp 0%

OPPO A16K (3GB/32GB)

3.690.000đ

+ Tặng thẻ cào 100k khi đặt mua online

+ ‘Hotsale Giảm 100.000đ (Giá Đã Giảm)

+ ‘Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr

+ Trả Góp 0% PPF,FE,HD

Trả góp 0%

OPPO A95 (8GB/128GB)

6.890.000đ

+ Tặng thẻ cào 200k khi đặt mua online

+ Hotsale Giảm 100.000đ ( Giá đã giảm )

+ Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr

+ Trả Góp 0%

Trả góp 0%

OPPO A32 (4GB/64GB)

4.290.000đ

+ Tặng thẻ cào 100k khi đặt mua online

+ ‘Hotsale 200.000đ ( Giá đã giảm )

+ Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr

+ Trả góp 1% HD, 0% PPF Gói 360 giá 4.490k

Trả góp 0%

OPPO A55 (4GB/64GB)

4.890.000đ

+ Tặng thẻ cào 100k khi đặt mua online

+ ‘Hotsale 100.000đ ( Giá đã giảm )

+ Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr

+ Trả Góp 0% PPF,FE,HD

Trả góp 0%

OPPO A54 (6GB/128GB)

5.190.000đ

+ Tặng thẻ cào 100k khi đặt mua online

+ ‘Hotsale 300.000đ ( Giá đã giảm )

+ Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr

+ Trả Góp 0% PPF,FE,HD

Trả góp 0%

OPPO Reno6 5G

11.990.000đ

+ Tặng thẻ cào 200k khi đặt mua online

+ Hotsale Giảm 500.000đ ( Giá đã giảm )

+ Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr

+ Trả Góp 0% PPF, FE,HD. Trả trước 30%

OPPO A16 (4GB/64GB)

4.390.000đ

+ Tặng thẻ cào 100k khi đặt mua online

+ ‘Hotsale 300.000đ ( Giá đã giảm )

+ Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr

+ Trả Góp 1%

Trả góp 0%

OPPO Reno6 Z 5G (8GB/128GB)

8.490.000đ

+ Tặng thẻ cào 200k khi đặt mua online

+ ‘Hotsale 1.000.000đ ( Giá đã giảm )

+ Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr

+ Trả Góp 1%HD, 0% PPF Gói 360 Giá 9.490k

Trả góp 0%

OPPO A74 (8GB/128GB)

6.590.000đ

+ Tặng thẻ cào 200k khi đặt mua online

+ ‘Hotsale 100.000đ ( Giá đã giảm )

+ Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr

+ Trả Góp 0% PPF,FE,HD

Trả góp 0%

OPPO A54 (4GB/128GB)

4.690.000đ

+ Tặng thẻ cào 100k khi đặt mua online

+ ‘Hotsale 100.000đ ( Giá đã giảm )

+ Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr

+ Trả Góp 0% PPF,FE,HD

Trả góp 0%

Vivo Y15a (4GB/64GB)

3.790.000đ

+ Tặng thẻ cào điện thoại 100.000đ khi đặt mua online

+ Hotsale giảm 200k ( Giá đã giảm )

+ Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr

+ Trả góp 0% 

Samsung Galaxy A03 (3GB/32GB)

2.890.000đ

+ Tặng thẻ cào 100.000đ đặt mua online

+ Hotsale giảm 200k ( Giá đã giảm )

+ PMH PK 100.000đ
+ Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr

+ Trả góp 0% PPF,FE, HD

 

 

Samsung Galaxy S21 FE (6GB/128GB)

13.990.000đ

Tặng thẻ cào 200.000đ đặt mua online

+ ‘Hotsale Giảm 2.000.000đ ( Giá đã giảm )
+ Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr
+ Trả Góp 0% PPF,FE,HD

 

 

Trả góp 0%

Xiaomi Redmi Note 10 5G (4GB/128GB) QT Mới

4.990.000đ

+ Tặng thẻ nạp điện thoại 100k khi đặt mua online

+ Hotsale giảm 500.000đ ( Giá đã giảm )

+ Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr

+ Trả góp 1% HD, 0% PPF gói 360 giá 5.490k

 

 

 

Tecno Pop 5 LTE (2GB/32GB)

2.590.000đ

+ Tặng thẻ cào 100.000đ đặt mua online
+ Hotsale 100.000đ (Giá đã giảm)

+ PMH PK 50.000đ

+ Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr

+ Trả góp 1% HD

Samsung Galaxy M62 (8GB/256GB)

9.690.000đ

+ Tặng thẻ cào 200.000đ đặt mua online

+ Hotsale 1.000.000đ ( Giá đã giảm )

+ Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr

+ Trả góp 1% HD, 0% PPF Gói 360 giá 10.290k

 

Samsung Galaxy S21 FE (8GB/128GB)

14.990.000đ

Tặng thẻ cào 200.000đ đặt mua online

+ Hotsale Giảm 2.000.000đ ( Giá đã giảm )
+ Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr
+ Trả Góp 0% PPF,FE,HD

Bphone A60 (6GB/128GB)

5.690.000đ

+ Đặt hàng online tặng thẻ cào điện thoại 200.000đ

+ Hotsale giảm 800.000đ (Giá đã giảm)
+ Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr
+ Trả góp 1% HD

Bphone A50 (4GB/128GB)

4.690.000đ

+ Đặt hàng online tặng thẻ cào điện thoại 200.000đ

+ Hotsale giảm 800.000đ (Giá đã giảm)
+ Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr
+ Trả góp 1% HD

Bphone A40 (4GB/64GB)

3.690.000đ

+ Đặt hàng online tặng thẻ cào điện thoại 200.000đ

+ Hotsale giảm 800.000đ (Giá đã giảm)
+ Quay May Mắn Trúng PMH PK 600.000đ
+ Cocacola hoặc Heo Vàng May Mắn Trị Giá Tới 5Tr
+ Trả góp 1% HD