Tạo ID Apple cho điện thoại iPhone

  • 2 năm trước
  • 41075 lượt xem

Đầu tiên bạn cần có 1 tài khoản email (Gmail)

Bước 1: Đầu tiên bạn vào cài đặt iCloud, với các iOS mới bạn sẽ chọn như hình.

​Chọn cài đặt iCloud

Chọn cài đặt iCloud

Bước 2: Bấm vào tạo tài khoản mới.

​Tạo Apple ID mới

Tạo Apple ID mới

Bước 3: Chọn ngày tháng năm sinh của bạn.

​Chọn ngày tháng năm sinh

Chọn ngày tháng năm sinh

Bước 4: Nhập họ tên sau đó chọn Tiếp theo.

​Nhập họ tên và chọn tiếp theo

Nhập họ tên và chọn tiếp theo

Bước 5: Sử dụng email hiện tại.

​Chọn sử dụng email hiện tại

Chọn sử dụng email hiện tại

Bước 6: Điền đẩy đủ địa chỉ email của bạn và chọn tiếp tục.

​Nhập địa chỉ email của bạn

Nhập địa chỉ email của bạn

Bước 7: Nhập mật khẩu tài khoản.

​Nhập mật khẩu tài khoản

Nhập mật khẩu tài khoản

Lưu ý: Mật khẩu phải ít nhất 8 kí tự, phải bao gồm kí tự viết hoa, 1 kí tự viết thường, 1 kí tự số (Ví dụ: 2323422aS).

Bước 8: Nhập số điện thoại để xác minh tài khoản.

​Nhập số điện thoại để xác minh tài khoản

Nhập số điện thoại để xác minh tài khoản

Bước 9: Bạn sẽ nhận được một mã xác minh được gửi đến số điện thoại của bạn.

​Nhập mã xác minh được gửi đến số điện thoại

Nhập mã xác minh được gửi đến số điện thoại

Bước 10: Đồng ý các điều khoản để tiếp theo.

​Đồng ý các điều khoản

Đồng ý các điều khoản

Bước 11: Nếu điện thoại của bạn có đặt mật khẩu, hãy nhập mật khẩu vào.

​Nhập mật khẩu của máy

Nhập mật khẩu của máy

Bước 12: Tài khoản đã hoàn tất bạn bắt đầu xác minh.

​Xác minh tài khoản

Xác minh tài khoản

Bước 13: Một mã số được gửi vào email của bạn. Bạn hãy nhập mã xác minh.

​Nhập mã xác minh tài khoản

Nhập mã xác minh tài khoản

Bước 14: Tiếp theo bạn sẽ đăng nhập tài khoản này vào Appstore.

​Đăng nhập tài khoản vào Appstore

Đăng nhập tài khoản vào Appstore

Bước 15: Bạn sẽ nhận được một thông báo chọn xem xét.

​Chọn xem xét tài khoản

Chọn xem xét tài khoản

Bước 16: Điền đầy đủ thông tin của bạn để tiếp tục.

​Điền đầy đủ thông tin tài khoản

Điền đầy đủ thông tin tài khoản

Bước 17: Bạn đã có thể sử dụng tài khoản cho các dịch vụ của Apple.

​Hoàn tất tài khoản

Hoàn tất tài khoản

error: Content is protected !!